Zapisy na kurs

Zapisy na kurs

W roku 2019 rekrutacja jest prowadzona na bieżąco.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie pętli (uczestnik dołączą do zajęć a w kolejnych terminach uzupełnia brakujące tematy).

Możesz zacząć w:

Środa
17:30

Piątek
17:30

Nie czekaj! Zapisz się już dziś!

Kursy na prawo jazdy są usługą regulowaną przez ustawę z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 978) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

Zgodnie z nią, aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kat AM, A2, A, B osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnieciem wymaganego wieku dla odpowiedniej kategorii:

  • Kat. AM – 14 lat,
  • Kat. A2 i B – 18 lat,
  • Kat. A – 24 lata,
  • Wyjątek stanowi kat. A w sytuacji, kiedy kandydat posiada kat. A2. – 20 lat.

Każdy uczestnik kursu przed rozpoczęciem szkolenia w ośrodku Auto-Fart musi wyrobić numer PKK w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania.

Co to PKK? To profil kandydata kierowcy. Aby numer ten zdobyć wcześniej należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.  Z zaświadczeniem lekarskim i odpowiednim zdjęciem (jak do dowodu) należy udać się do urzędu wydziału komunikacji. Tam po weryfikacji urzędnik wygeneruje numer PKK.

Ostatni krok to dostarczenie (mailowo lub osobiście) numeru PKK wraz z numer PESEL do OSK.

    ZAPISZ SIĘ NA KURS